IKraft HMS – Din foretrukne HMS partner

IKraft HMS har bred kompetanse og erfaring innen HMS arbeid. Vi kan bidra med rådgiving innen alle HMS områder.

HMS arbeidet skal være lønnsomt og tilpasset bedriftens behov. Vår kompetanse gjør at vi er en aktiv bidragsyter til dette.

Vi kan hjelpe med:

•        Sertifiseringer
•        Håndtering av konflikter og mobbing
•       AKAN- Arbeid
•       Sykefraværs oppfølgning
•        Omstillinger/Oppsigelser
•        Konkrete HMS spørsmål
•        Vernerunder
•        Revisjoner
•        Kartlegginger
•        Investigering
•        Lovpålagte kurs for vernepersonell
•        Lovpålagte lederkurs
•        Bransjespesifikke kurs
•       Spesialiserte kurs
•        Risikokartlegginger
•        Medarbeiderundersøkelser
•        Kartlegging av psykososialt arbeidsmiljø
•        Samsvarsvurderinger